برگزار کنندگان

 
تاریخ برگزاری

28 بهمن
1395

همایش نگار

صفحه اصلی

همان گونه که مستحضرید آسان سازی فرآیندهای حوزه گردشگری در راستای تسهیل گردشگری درون و برون مرزی همواره یکی از دغدغه های متخصصین حوزه گردشگری بوده است. در این راستا توجه به مقوله طبیعت و طبیعت گردی و زیارت مبتنی بر تاکیدات دینی میتواند حلقه گم شده این نگرانی باشد. به همین منظور موسسه آموزش عالی بینالود مشهد با همکاری انجمن طبیعت گردی ایران در نظر دارد سمپوزیوم گردشگری آسان را در قالب همایش سالیانه موسسه آموزش عالی بینالود acob2017 را به منظور بررسی این موضوع با حضور متخصصین داخلی و خارجی برگزار نماید.
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )