برگزار کنندگان

 
تاریخ برگزاری

28 بهمن
1395

همایش نگار

ساختار سازمانی

اعضای شورای راهبردی :
 • آقای نادر علیزاده، رئیس موسسه آموزش عالی بینالود
 • آقای محسن انتظاری هروی، زئیس شورای اسلامی شهر مشهد
 • آقای دکتر بهزاد علیزاده، قائم مقام موسسه آموزش عالی بینالود
 • آقای دکتر هادی اعظمی، رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
 • آقای دکتر سعداله ولایتی، معاون پژوهشی موسسه آموزش عالی بینالود
 • آقای دکتر امید علی خوارزمی، معاون مرکز پژوش های شورای اسلامی شهر مشهد
 • آقای دکتر ایمان رضوانی، مدیر پژوهشی موسسه آموزش عالی بینالود
 • خانم دکتر اصولی، مدیر دانشجویی موسسه آموزش عالی بینالود
 • آقای دکتر مسعود داوری نژاد، مدیر گروه شهرسازی موسسه آموزش عالی بینالو
 • آقای مهندس امید جهان تیغ، مدیر گروه معماری موسسه آموزش عالی بینالود
 • آقای دکتر فرید جواهرزاده، مدیر گروه جهانگردی موسسه آموزش عالی بینالود
 • آقای دکتر بداغی، مدیر گروه حسابداری موسسه آموزش عالی بینالود
 • آقای محمود بخشیان، مدیر مالی موسسه آموزش عالی بینالود
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )